آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:00 صبح الی 12:30 و 15:00 الی 20:00 پنج شنبه 8:00 صبح الی 12:30 ظهر

ارتباط با ما:

انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی

آدرس : کرمانشاه ، چهارراه مهدیه ( موید ) ، ساختمان پزشکان سبحان ، طبقه پنجم
شماره تماس:  37214447- 083
پست الکترونیک : ralibakhshi@Kums.ac.ir
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:00 الی 12:30 و 15:00 الی 20:00  ، پنج شنبه 8:00 الی 12:30