آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:00 صبح الی 12:30 و 15:00 الی 20:00 پنج شنبه 8:00 صبح الی 12:30 ظهر

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشیمعرفی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی

جزییات بیشتر

خدمات نوین و تخصصی در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی

جزییات بیشتر

بیماری های ژنتیکی چه بیماری هایی هستند؟

جزییات بیشتر

در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی چه آزمایش هایی انجام می گیرد؟

جزییات بیشتر


آیا سقط مکرر در خانم ها ارتباطی با بیماری های ژنتیکی دارد ؟

جزییات بیشتر

آیا ناباروری در زنان و مردان ارتباطی با ژنتیک دارد ؟

جزییات بیشتر

زمایش NIPT که از خون مادر استفاده می شود چه اختلالاتی را مشخص میکند؟

جزییات بیشتر

در چه مواردی توصیه به تشخیص قبل از تولد بیماری های ژنتیکی می شود؟

جزییات بیشتر


برای به حداقل رساندن احتمال بیماری های ژنتیکی در فرزند چکار باید کرد ؟

جزییات بیشتر

چه آزمایش هایی در بخش مولکولی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی صورت میگیرد ؟

جزییات بیشتر