آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:00 صبح الی 12:30 و 15:00 الی 20:00 پنج شنبه 8:00 صبح الی 12:30 ظهر

لیست آزمایشات

در آزمايشگاه ژنتيک پزشکي دکتر علي بخشي با خدمات نوين و تخصصي تشخيص  بيماري هاي ژنتيکي در موارد زير پذيرش صورت ميگيرد :

 • کاريوتايپ  G-Banding از نمونه پرزهاي کوريوني ( CVS ) و بافت جنين سقط شده ( زمان جوابدهي سه هفته )
 • کاريوتايپ  G-Banding از نمونه هاي خون ( زمان جوابدهي دو هفته )
 • کاريوتايپ  G-Banding از نمونه مايع آمنيون ( زمان جوابدهي دو تا سه هفته )
 • کاريوتايپ  G-Banding از نمونه هاي مغز استخوان  ( زمان جوابدهي دو تا سه هفته )
 • C-Banding کروموزومي
 • تست سريع QF-PCR جهت تشخيص فوري اختلالات شايع کروموزومي در نمونه هاي آمنيون و CVS ( زمان جوابدهي حداکثر   سه روز )
 • تعيين هويت و ابوت از طريق DNA Marker به عنوان دقيق ترين تست
 • تست غير تهاجمي Cell Free DNA جهت بررسي اختلالات شايع کروموزومي و تعيين جنسيت جنين از طريق خون مادر از هفته 10 بارداري ( زمان جوابدهي دو هفته )
 • انجام آزمايشات پنل سقط مکرر مانند FV Leiden ، MTHFR (  A1298C ، C677T ) ،  Prothrombin، PAI-1
 • انجام آزمايشات مرتبط با سرطان خون مانند JAK2 ، CALR ، MPL ، ...
 • تست هاي ABL-BCR ( فيلادلفيا ) ، N-ras ، Kras ، B-raf و ساير ترانس لوکاسيون ها و جهش هاي مرتبط با سرطان
 • بيماري هاي تک ژني شايع از قبيل سيستيک فيبروزيس ، فنيل کتونوري ( PKU ) ، ديستروفي عضلاني دوشن ، آکندروپلازيا ، هانتينگتون، ناشنوايي، آتاکسي فردريش، هموفيلي A و B، تالاسمي آلفا، تالاسمي بتا، تب مديترانه اي، سندرم X شکننده (فراژل X)
 • بررسي بيماريهاي ويروسي و عفوني از طريق Real Time PCR ( از جمله HCV و HBV )
 • مراحل تشخيص علل ژنتيکي ناباروري مردان از طريق غربالگري ريز حذف هاي کروموزوم Y ( AZF )
 • پذيرش جهت Whole exom sequencing ( از طريق Next Generation Sequencing ) NGS
 • پذيرش جهت بيش از هفت هزار بيماري ژنتيکي شناخته شده از طريق NGS
 • پذيرش جهت بررسي حامل بودن بيماري هاي شايع ژنتيکي ( در ازدواج فاميلي اهميت زيادي دارد )
 • بررسي 100 ژن شايع ؛ بررسي 600 ژن شايع
 • بررسي سرطان ها و بيماري هاي ژنتيکي و ارثي مرتبط از طريق Real Time PCR
 • بررسي و شناسايي Viral load و  Genotyping از طريق Real Time PCR
 • تعيين جنسيت جنين از طريق مولکولي
 • انجام تست هاي ژنتيکي در مردان نابارور مانند  ميکرو دليشن هاي کروموزوم Y
 • Smith–Lemli–Opitz syndrome ( SLOS )
 •  هموکروماتوزيس
 • پذيرش ساير پنل هاي بيماري هاي ژنتيکي از طريق NGS

شامل :

 1. پنل عقب ماندگي ذهني ( Mental retardation )
 2. پنل ژن هاي مرتبط با سرطان جهت تشخيص و همچنين شناسايي افراد در معرض خطر
 3. پنل اختلالات شنوايي
  • ( 154 ژني 127 ژني 91 ژني )
 4. پنل  بيماري هاي چشمي
  • ( 213 ژني 210 ژني 175 ژني )
  • پنل آتروفي بينايي ؛ پنل ديستروفي شبکيه چشم / گيرنده چشم ؛ پنل رتينت پيگمنتوزا
 5. پنل بيماري هاي پوستي ( 128 ژني و ... )
 6. پنل بيماري هاي ايمني
 7. پنل بيماري هاي خون و سيستم لنفاوي
 8. پنل بيماري هاي کليوي                                    
 9. پنل بيماري هاي استخواني ماهيچه اي
 10. پنل بيماري هاي موکوپلي ساکاريدوز
 11. پنل بيماري هاي متابوليک ( 121 ژني 120 ژني )
 12. پنل بيماري هاي ميتوکندريايي ( هسته اي غير هسته اي )
 13. پنل بررسي کل بيماري هاي توارثي به صورت Trio ( انجام آزمايش براي والدين و يکي از فرزندان بيمار بصورت همزمان )
 14. پنل سندروم مارفان و اختلالات مرتبط قلبي
 15. پنل اختلالات مادرزادي گليکوزيلاسيون
 16. پنل اختلالات تشنجي و صرع
 17. پنل ناتواني ذهني وابسته به X
 18. غربال گري حاملين ژن هاي اتوزومي مغلوب و وابسته به X مغلوب
 19. پنل آلبينيسم ( پوستي و چشمي )
 20. پنل شارکوت ماري توث
 21. پنل Osteogenesis imperfecta
 22. بررسي ژن هاي اورگانيک اسيد
 23. پنل لبر ( Leber )
 24. پنل اکتودرمي ديسپلازي
 25. پنل Long QT Syndrome
 26. پنل سندروم آلپورت ( Alport Syndrome )
 27. پنل سندروم بارتر
 28. پنل Niemenn-Pick
 29. پنل هيرشپرونک ( Hirschsprung )
 30. پنل هموسيستونوري
 31. پنل سندروم نونان

و ساير آزمايش ها و پنل هاي درخواستي .